Octrooigemachtigde: wie en waarom

Je denkt erover je nieuwe product of technologie te beschermen door er een octrooi voor aan te vragen (of patent, dat is een ander woord voor hetzelfde). Bij de zoektocht naar hoe dat dan precies werkt, kom je al snel het advies tegen een octrooigemachtigde te raadplegen. Maar wie is die octrooigemachtigde, en waarom kan hij je helpen je uitvinding te beschermen?

Technisch opgeleid

Een octrooigemachtigde is universitair afgestudeerd in een technische richting. Hij heeft dus de technische kennis om je uitvinding en de implicaties ervan te begrijpen. Maar waar het ontwikkelen van een nieuw product vooral een technische aangelegenheid is, is het vastleggen ervan in een octrooi eerder een juridische zaak. De spelregels voor het verkrijgen van een octrooi zijn namelijk vastgelegd in nationale wetten en internationale verdragen. Het is dus belangrijk om naast de uitvinding ook de verschillende octrooiwetten te kennen en te begrijpen.

Juridisch en praktisch opgeleid

Een octrooigemachtigde heeft daarom na zijn technische opleiding ook een juridische beroepsopleiding gevolgd. Daarin komen bijvoorbeeld de Nederlandse Rijksoctrooiwet en het Europees Octrooiverdrag aan de orde, maar ook hoe het in andere landen, zoals Amerika, werkt. Daarnaast volgt hij een stage van drie jaar onder begeleiding van een al gekwalificeerde octrooigemachtigde. Op deze manier doet hij zowel juridische kennis als praktische ervaring op.

Pas na afronding van de stage en het behalen van alle juridische examens, mag iemand de wettelijk beschermde aanduiding “octrooigemachtigde” gebruiken. Een Nederlands octrooigemachtigde is bevoegd je bij het Octrooicentrum Nederland te vertegenwoordigen, en een Europees octrooigemachtigde kan je vertegenwoordigen bij het Europees Octrooibureau.

Vooral vragen, dat advies

Kortom, een octrooigemachtigde heeft zowel de technische kennis om je uitvinding te begrijpen als de juridische kennis om het octrooirecht te begrijpen. Die combinatie zorgt ervoor dat hij je kan adviseren over welke aanpak in jouw geval en voor jouw uitvinding tot de beste bescherming leidt. Het is dus inderdaad een goed idee om eens langs te gaan bij een octrooigemachtigde als je erover denkt octrooi aan te vragen op je uitvinding.

Eerdere blogs:

Alles over Nice klassen