Een octrooi beschermt een goed idee

Een patent (= octrooi) beschermt het resultaat van jouw innovatie; het uiteindelijke product of proces. DOGIO IP denkt graag mee. Want wij geloven dat het proces van pril idee tot aanvraag een intensieve samenwerking is tussen de aanvrager en onze specialisten.

Wat is een patent?

Een octrooi (= patent) geeft je het alleenrecht over jouw uitvinding en kan verkregen worden voor een technisch product of een werkwijze. Met een verleend octrooi kun jij (als octrooihouder) anderen verbieden om zonder jouw toestemming te profiteren van jouw uitvinding.

5 voordelen van een octrooi

  • Product- bescherming
  • Licentiëren & Valoriseren
  • Aantrekken van investeerders
  • Stimuleren van innovatie
  • Voordelen voor de octrooi- houder

Vereisten voor het verkrijgen van octrooi

Om octrooi te kunnen verkrijgen, moet jouw technische uitvinding voldoen aan drie materiële voorwaarden:

  1. Nieuwheid – je uitvinding mag nog niet bekend zijn.
  2. Inventiviteit – jouw originele idee mag niet voor de hand liggend zijn.
  3. Industriële toepasbaarheid – je product moet technisch en werkend zijn.

Als jouw idee nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, denkt DOGIO IP graag met je mee bij het aanvragen van octrooi.

Nationale, EU of wereldwijde bescherming?

Een octrooi is een territoriaal recht en biedt alleen bescherming daar waar het octrooi is aangevraagd en verleend, nationaal of in een groter (internationaal) verband.

De beste keuze hierin is onder meer afhankelijk van het vakgebied van de uitvinding, jouw ambities en de financiële mogelijkheden.

Via ons uitgebreide internationale netwerk van agenten, biedt DOGIO IP begeleiding en advies bij het nastreven van bescherming in binnen- en buitenland.