De Opkomst van AI en de impact op octrooigemachtigden

Rob Vernout, 04 maart 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de afgelopen jaren een enorme impact gehad op verschillende sectoren, en de wereld van octrooien is daarop geen uitzondering. Laten we eens kijken naar de twee belangrijke gevolgen van de opkomst van AI voor ons vakgebied.

1. Octrooieerbaarheid van door AI gegenereerde uitvindingen

De opkomst van AI roept tal van vragen op over de octrooieerbaarheid van uitvindingen die (mede) door AI zijn gegenereerd. Traditioneel gezien worden octrooien verleend aan menselijke uitvinders, maar wat als een AI-systeem een nieuwe en innovatieve technologie ontwikkelt? Wie heeft dan recht op het octrooi? Op het eerste gezicht is dit is een complex vraagstuk waarbij juridische, ethische en praktische overwegingen een rol spelen.

AI illustratie robot aan het werk in het laboratorium

Er zijn al enkele juridische beslissingen op het gebied van door AI gegenereerde uitvindingen. Het is inmiddels wel duidelijk dat alleen mensen een uitvinding kunnen doen, en het gevolg zal zijn dat AI voor een aantal vakgebieden betekent dat de criteria die worden gesteld voor de beoordeling van inventiviteit strenger worden (bijvoorbeeld: als AI het had kunnen bedenken, dan is de uitvinding niet inventief).

De octrooigemachtigden van DOGIO blijven zich op de hoogte stellen van deze ontwikkelingen en verdiepen zich in de specifieke jurisprudentie en regelgeving op dit gebied.

2. Inzet in de octrooipraktijk

Voor octrooibureaus is er, net als voor veel beroepsgroepen, ook een praktische kant aan de opkomst van AI. Hoe kunnen octrooibureaus AI inzetten om hun dagelijkse werkzaamheden te verbeteren?

AI illustratie. Werkende robot

Enkele voorbeelden waar AI van waarde zou kunnen zijn:

  • Prior art-onderzoek: AI kan helpen bij het efficiënt doorzoeken van octrooidocumenten en wetenschappelijke literatuur om relevante prior art te vinden.
  • Automatisering van taken: AI kan ondersteunen bij routinematige aspecten die deel uitmaken van veel taken, zoals het opstellen van octrooiaanvragen of het verwerken van inkomende post van officiële instanties. Dit stelt medewerkers in staat om zich te concentreren op de complexere aspecten van deze taken.
  • Klantenservice en communicatie: AI kan een rol spelen bij het verbeteren van de communicatie tussen octrooigemachtigden en klanten. Gereedschappen zoals ChatGPT zijn bijvoorbeeld heel geschikt om complexe documenten, zoals octrooipublicaties, in begrijpbare taal samen te vatten.

Bij DOGIO zijn we inmiddels druk bezig om op deze drie gebieden concrete stappen te zetten.

Kortom, de opkomst van AI biedt zowel uitdagingen als kansen voor ons vakgebied. Wij blijven ons ontwikkelen en aanpassen aan deze nieuwe technologische realiteit om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Zie ook het blog archief.