Apple werkt om octrooi heen.

Barend van de Wal, 16 januari 2024

Recent was in het nieuws dat Apple de software voor Apple-watches moest aanpassen, om te voorkomen dat zij inbreuk zou maken op een aantal Amerikaanse octrooien van Masimo Corporation and Cercacor Laboratories, Inc. Masimo en Cercaror zijn Amerikaanse bedrijven die pulsoxymeters van hoge kwaliteit ontwikkelen en produceren, en onder meer aan ziekenhuizen leveren.

Masimo en Cercaror hadden slimme manieren bedacht om nog nauwkeuriger het zuurstofgehalte te kunnen bepalen. Om daarvoor octrooibescherming te krijgen hebben ze jaren geleden in de VS verschillende octrooiaanvragen ingediend. Daarvoor zijn uiteindelijk een aantal octrooien verleend (Google patents links: US 10,912,501, US 10,912,502, US 10,945,648, US 10,687,745, en US 7,761,127).

Na verlening bleek dat de pulse-oxymeter in de Apple watch inbreuk maakte op meerdere van die octrooien. Hierop heeft de Amerikaanse rechter Apple verboden om zulke Apple watches in te voeren in de VS. De omzet van Apple watches werd in 2023 op ca $ 20 miljard geschat, dus voor Apple was dit een kostbaar verbod.

Hoewel Masimo en Cercaror Apple hebben uitgenodigd om een licentie af te nemen, heeft Apple dat aanbod vooralsnog afgeslagen.

In plaats daarvan heeft Apple nu een software-update doorgevoerd waardoor de Apple-watches volgens de Amerikaanse rechtbank niet meer onder de beschermingsomvang van de octrooien vallen.

Masimo en Cercaror zullen voorlopig geen licentieinkomsten van Apple ontvangen. Wel houden zij (i.g.g. voorlopig) hun monopolie voor bepaalde slimme manieren om het bloedzuurstofgehalte te meten. Hun huidige afnemers, die prijs stellen op nauwkeurige metingen die consistent zijn meer eerdere metingen hebben dus reden om bij Masimo en Cercaror te blijven.

Apple is door het verbod aangespoord om zelf verbeteringen te bedenken voor zuurstofgehaltemeting, en zal vermoedelijk de wetenschap hiermee vooruit helpen. Apple heeft wel schade ondervonden door het verbod. Ook zullen metingen volgens de nieuwe Apple software misschien iets anders uitvallen dan metingen volgens de originele software. Als dit voor Apple een probleem is zal ze misschien alsnog een licentie afnemen.

Met een pulsoxymeter kan het zuurstofgehalte in bloed worden gemeten. Ze werken vaak door twee verschillende kleuren licht door de huid van een persoon te zenden. Vervolgens wordt gemeten hoeveel van die twee kleuren licht wordt gereflecteerd door bloed. Zuurstofrijk bloed, dat helderrood is, en zuurstofarm bloed, dat donkerrood is, reflecteren de verschillende kleuren licht in verschillende mate. Hierdoor kan op basis van de intensiteiten van de gereflecteerde kleuren licht een verhouding van zuurstofrijk tot zuurstofarm bloed worden berekend, en daaruit het bloedzuurstofgehalte. Soms wordt bij de meting ook nog rekening gehouden met de hartslag van de persoon om de meting minder gevoelig te maken voor invloed van andere weefsels. In tegenstelling tot bloed, verandert de lichtdoorlatendheid van zulke andere weefsels, zoals huid en nagels, niet nauwelijks met de hartslag.

Zie onze vorige blogs: Internationale merkenrechtstrategie , Intellectueel eigendom en faillissement