Intellectueel eigendom en faillissement

Rob Vernout, 14 september 2023

Intellectueel eigendom (IE) is voor veel ondernemingen een belangrijk vermogensbestanddeel. Denk bijvoorbeeld aan merken, handelsnamen, octrooien, modelrechten en auteursrechten (zoals auteursrecht op software, handleidingen e.d.). Deze rechten zijn overdraagbaar en kunnen dus worden verkocht aan geïnteresseerde partijen, met of zonder de onderneming.

Voor het onverhoopte geval van een faillissement van de onderneming kan het verstandig zijn om de IE-rechten vooraf zoveel mogelijk te veilig te stellen.

Wat gebeurt er met IE bij een faillissement?

In beginsel vallen IE-rechten in het vermogen van de failliete onderneming. Dit betekent dat de curator deze rechten kan verkopen om de schuldeisers te kunnen voldoen. De curator kan ook besluiten om IE-rechten te behouden, bijvoorbeeld om deze te gebruiken voor een doorstart van de onderneming.

intellectueel-eigendom-en-faillissement
image licensed under CC0 license via Pixabay

Hoe kan ik mijn IE beschermen voor een faillissement?

Er zijn een aantal manieren om IE te beschermen voor een faillissement. Een veelgebruikte methode is om IE-rechten in een aparte vennootschap onder te brengen. Deze vennootschap kan dan een licentie aan de werkmaatschappij verlenen om het IE te mogen gebruiken. In geval van een faillissement van de werkmaatschappij heeft de curator dan in beginsel geen beschikking over de IE-rechten.

In dat geval blijft wel de licentie aan de werkmaatschappij in de boedel, die de curator aan een andere partij zou kunnen verkopen. Om dat te voorkomen kan een bijzondere regeling worden opgenomen in de licentieovereenkomst. Deze regeling kan bijvoorbeeld bepalen dat de licentie bij faillissement van de onderneming eindigt.

Dit alles moet men wel tijdig geregeld hebben, bij voorkeur bij het ontstaan van de IE-rechten. Als wordt gewacht tot een faillissement dreigt, zal een rechter dit niet accepteren en beslissen dat de IE-rechten onrechtmatig is of alsnog in de boedel van de failliete werkmaatschappij behoort.

Tips voor het beschermen van IE bij een faillissement voor startende ondernemingen:

  • Laat je IE-rechten zoveel mogelijk vastleggen, en denk daarbij na over wie de geregistreerde eigenaar moet zijn.
  • Overweeg om deze IE-rechten in een aparte IE-vennootschap onder te brengen, en laat in dat geval een goed doordachte licentieovereenkomst opstellen tussen de IE-vennootschap en de werkmaatschappij.
  • Neem contact op met een IE-jurist voor meer informatie. DOGIO kan je daarbij op weg helpen.

Zie ook voorgaande blog: opt-outs.