Opt-outs

Voor professionele IE-dienstverleners, waaronder octrooigemachtigden in de industrie en octrooibureaus, creëert DOGIO IP geldig ondertekende (bulk) opt-outs voor Europese octrooien en octrooiaanvragen en dient deze in bij het UPC door middel van ons geautomatiseerde systeem. U stuurt ons uw opdracht en een spreadsheet met voor elk EP-octrooi of aanvrage de relevante gegevens (EP publicatienummer, werkelijke octrooihouder, adres), en wij verzorgen de rest.
Neem voor meer informatie en onze tarieven contact met ons op.