Instandhouding

Voor elk aangevraagd of verleend IE-recht moet een zich herhalende instandhoudingstaks tijdig worden betaald aan de verlenende (overheids)instanties. DOGIO IP ontzorgt.

Wij monitoren deadlines en regelen op jouw verzoek de betalingen voor ieder IE-recht in alle landen van de wereld. Ook kunnen onze specialisten adviseren bij het maken van de zakelijke afweging of het IE-recht nog wel gecontinueerd moet worden; weegt de beschermingsomvang van het recht en het commerciële voordeel op tegen de betaling van de betreffende instandhoudingstaks.

Neem voor meer informatie en onze tarieven contact op.