Modelrecht voor unieke looks

Focus jij je op productontwerp, vormgeving en design? DOGIO IP denkt graag met mee over of het verstandig is de looks van jouw product vast te leggen in een modelregistratie.

Wat is een model?

Een model (3D), tekening (2D) of een combinatie van beiden is het uiterlijk van een product of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft.

Met het vastleggen van een design in een modelregistratie, verkrijg je het exclusieve recht op het gebruik van dit design en kan misbruik worden tegengegaan.

Bij het modelrecht gaat het alleen om het uiterlijk. De technische werking valt niet onder het modelrecht; daarvoor is het octrooirecht.

Waarom modelregistratie?

  • Model- bescherming
  • Licentiëring & Valorisering
  • Monopolie

Vereisten modelregistratie

Om in aanmerking te komen voor registratie moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben:

  • Nieuw – jouw model mag nog niet eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.
  • Eigen karakter – jouw model mag niet sterk lijken op een model dat al bekend is.

Benelux, EU of wereldwijde bescherming?

Modelregistratie is een monopolie en biedt alleen bescherming daar waar de registratie is aangevraagd en verleend, nationaal of in een groter (internationaal) verband.

De beste keuze hierin is onder meer afhankelijk van het vakgebied van de uitvinding, jouw ambities en de financiële mogelijkheden.

DOGIO IP biedt begeleiding en advies bij het nastreven van modelbescherming in binnen- en buitenland.