Wat is het verschil tussen patent en octrooi?

Patent en octrooi worden in het Nederlands door elkaar gebruikt en hebben exact dezelfde betekenis. Er is dus geen verschil tussen patent en octrooi. Patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. Octrooi is het woord dat in officiële stukken wordt toegepast. Zo is in Nederland de Rijksoctrooiwet van kracht.

Dus wat is een patent voor instrument?

Een uitvinding waarop een patent kan worden aangevraagd kan zowel een product als een werkwijze zijn. Een uitvinding lost altijd een probleem of beperking op binnen de stand van de techniek. Bijvoorbeeld, voorheen kon de batterij van een telefoon slechts vier uur mee, maar door een nieuwe uitvinding blijft de telefoon zes uur werkzaam. Een verleend patent geeft een exclusief recht om, gedurende maximaal 20 jaar, een beschermde uitvinding te maken, verkopen, toe te passen of anderszins te exploiteren. Gedurende deze periode kan de patenthouder derden tegenhouden om de uitvinding zonder toestemming commercieel toe te passen.

Tegelijkertijd ontstaat er de mogelijkheid om het commercieel gebruik van deze uitvinding juist door te verkopen. Dit kan door middel van een overdracht van een patent, maar ook door een licentieovereenkomst. In een licentieovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd voor gebruik van de uitvinding door de licentienemer, denk bijvoorbeeld aan een bedrag dat de licentienemer periodiek aan de licentiegever betaald. Op deze manier biedt een patent niet alleen bescherming, maar ook de mogelijkheid tot extra rendement en juist een kans om innovatie snel over de wereld te verspreiden.

Bij DOGIO Patents adviseren wij u graag over wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming om een patent aan te vragen en hoe deze zo effectief mogelijk in te zetten om de ambities van uw onderneming te verwezenlijken.

Lees meer over: