Vijf voordelen van een patent

Rondom het concept ‘patent’ bestaan veel misverstanden. Nog niet iedereen is zich bewust van de vele voordelen die een patent kan bieden voor het bestaansrecht van een bedrijf. In een samenleving die steeds sneller verandert en zich steeds sneller ontwikkelt wordt een patent vaak eerder als een kostbare beperking gezien, in plaats van een middel om ontwikkeling en innovatie te verspreiden en te stimuleren. Om misverstanden uit de weg te helpen en juist de onbekendere voordelen van patenten aan het licht te brengen, hebben wij vijf grote voordelen van een patent op een rijtje gezet.

De voordelen van een patent gaan veel verder dan alleen de directe bescherming van een uitvinding. Afhankelijk van uw achtergrond en ambities zijn deze secundaire voordelen op verschillende manieren inzetbaar en bouwen mee aan een sterke en groeiende onderneming. DOGIO Patents verzorgt niet alleen de patentaanvraag zelf, maar denkt graag met u mee en biedt advies over hoe al deze voordelen effectief door en voor u kunnen worden ingezet.

1. Productbescherming

Met een patent creëert u een positie van waaruit u uw uitvinding beschermt en daarmee voorkomt dat derden zomaar uw uitvinding kopiëren, waarmee veel geïnvesteerde tijd en geld verloren zou gaan. Door uw uitvinding vast te leggen, legt u tegelijkertijd uw positie binnen uw vakgebied vast. Zonder uw toestemming mag niemand uw uitvinding namaken of toepassen.

2. Doorverkopen licentie

Een patent voorkomt niet alleen dat derden er niet zomaar met uw uitvinding vandoor kunnen gaan, het creëert ook een aanvullende bron van inkomsten en de kans om innovatie snel over een grote markt te verspreiden.

Met een patent heeft u een vermogensrecht, dit biedt de mogelijkheid om de licentierechten van de uitvinding aan andere partijen door te verkopen. Hiermee krijgen zij toestemming om uw uitvinding toe te passen. Vooral voor kleinere start-ups waarbij het productievermogen in eerste instantie beperkt is, kan dit een uitstekende manier zijn om de uitvinding snel over de markt te verspreiden. Zonder hier geld mee te verliezen omdat mensen er gratis met uw innovaties vandoor gaan. Tegelijkertijd biedt het doorverkopen van licentierechten ook de mogelijkheid om delen van een onderneming effectief uit te besteden. Op die manier kunt u zich volledig focussen op verdere innovatie van uw onderneming.

Om patenthouders de kans te bieden nog meer rendement uit hun patent te halen, is er onlangs de databank van octrooilicenties opgericht. Het functioneert als een platform waar ondernemers en patenthouders elkaar kunnen ontmoeten, om zo innovatie uitwisseling te vergemakkelijken. Voor meer informatie over de databank kunt u hier terecht.

3. Zekerheid voor banken en investeerders

Startende ondernemingen zijn in het begin vaak afhankelijk van investeerders, een bank of andere vormen van geldverstrekking. Grotere bedrijven zijn juist afhankelijk van de steun van aandeelhouders. Het is voor investeerders en aandeelhouders aantrekkelijk om te investeren in een bedrijf dat een innovatief product beschermd heeft, waarbij de bescherming van het innovatieve product ter licentiëring aan derden aangeboden kan worden. Het creëert minder onzekerheid over de investering die door hen is gedaan. Zij hechten dus zeer positieve waarden aan een patent.

4. Stimuleren van innovatie

Vaak wordt gedacht dat met het patenteren van een uitvinding een verbod wordt opgelegd voor derden om deze uitvinding toe te passen. Dit is juist uitdrukkelijk niet de bedoeling van het patentsysteem. Een patent geeft een patenthouder inderdaad een uitsluitend recht. Maar de patenthouder wordt expliciet geacht, uiteraard tegen een redelijke vergoeding, om derden toegang te bieden tot de uitvinding. In het geval een patenthouder dat weigert, kan degene die de uitvinding wil toepassen, het toepassen zelfs opeisen. In het uiterste geval gebeurt dit bij de rechter, waarbij de rechter de hoogte van het redelijke bedrag vaststelt. Het patentsysteem zou zijn doel voorbij streven als er inderdaad een uitvinding wordt gedaan die nergens op de wereld zou worden toegepast vanwege de patentbescherming. Dit klinkt wellicht als een beperking van een patent, maar in feite stimuleert het constante ontwikkeling binnen een vakgebied en creëert, door middel van licentieovereenkomsten, de mogelijkheid om innovatie snel en op een lucratieve wijze over de wereld te verspreiden.

5. Voordelen voor patenthouder en vakgebied

Een patentaanvraag komt als publicatie in de patentliteratuur terecht. Dit betekent dat deze informatie wereldwijd toegankelijk wordt. Zoals door middel van de patent database hierboven genoemd. Het wereldkundig maken van een uitvinding zonder patentaanvraag heeft als effect dat derden worden aangespoord om die uitvinding te kopiëren en uw concurrent te worden. Het alternatief is een uitvinding geheim houden. Dit heeft als beperking dat de uitvinding niet beschermd is en het doorverkopen van licentierechten niet mogelijk is. Vooral dit laatste beperkt een bedrijf tot het zelf produceren en toe passen van een uitvinding.

Het wereldkundig maken of publiceren van een uitvinding in de vorm van een patentaanvraag heeft als effect dat derden bekend worden met uw uitvinding en daarmee dus ook bewust worden van de mogelijkheid om een licentierecht over te kopen. In Nederland is hiervoor speciaal een databank opgezet. Tegelijkertijd worden deskundigen in het vakgebied aangespoord om op basis van die uitvinding, weer een verdere ontwikkeling te bedenken die ook weer als uitvinding beschreven kan worden en in de patentliteratuur terecht komt. Het patentsysteem verschaft dus juist een stimulans van de ontwikkeling van technologie. DOGIO Patents helpt u bij het instappen in dit wereldwijd gedragen systeem van de ontwikkeling van technologie door de uitvinding die u wenst te beschermen te onderzoeken en te luisteren naar de doelstellingen die u daarmee beoogt te bereiken.