Vereisten voor het verkrijgen van een patent

Is een product, proces of toepassing nieuw, inventief en industrieel toepasbaar, dan zou DOGIO Patents u kunnen helpen er een patent op aan te vragen. Met een patent wordt uw uitvinding beschermd zodat u kunt verhinderen dat anderen uw uitvinding zomaar commercieel kunnen toepassen. De voordelen van een patent zijn onder andere dat u waarde toevoegt aan een product, het product in licentie kan aanbieden, maar ook een bank of financier zal positieve waarde hechten aan een patent.

Aan het verkrijgen van een patent zijn echter wel de nodige voorwaarden verbonden. Er zijn drie basis vereisten voor het verkrijgen van een patent. Een daarvan is de vereiste van nieuwheid. Een uitvinding mag nergens ter wereld openbaar of bekend zijn. Zelfs als de uitvinder zelf met zijn technologie op een beurs heeft gestaan, is dit een openbaring die nieuwheidsschadelijk kan zijn voor een eventueel later in te dienen patentaanvraag. Ook moet de uitvinding aan de vereisten van inventiviteit voldoen. Dit betekent simpelweg dat de uitvinding voor de vakman niet voor de hand mag liggen.

De laatste eis is de vereiste van industriële toepasbaarheid. De uitvinding moet gaan over iets wat daadwerkelijk functioneert en binnen een vakgebied te gebruiken is. Als de uitvinding voldoet aan deze eisen heeft de aanvrager een uitsluitend recht om de gepatenteerde uitvinding in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

DOGIO Patents komt graag bij u langs om samen met u te achterhalen of uw uitvinding patenteerbaar is en welke mogelijkheden dit u kan bieden. Ook kunnen wij u helpen bij het in kaart brengen van de algemene stand van de techniek van uw vakgebied om te voorkomen dat u inbreuk maakt op octrooien van anderen, maar ook om te bekijken welke innovatiemogelijkheden er nog zijn.

Lees hier verder over de mogelijkheid en de voordelen van een onderzoek naar de stand van de techniek.