Patent voor Nederland, Europa of de wereld?

Een patent is een territoriaal recht, en kan daarom zowel in Nederland als in een groter internationaal verband worden aangevraagd. De beste keuze hierin is ondermeer afhankelijk van het vakgebied van de uitvinding, uw ambities en de financiële mogelijkheden. DOGIO Patents kan u begeleiden bij het nastreven van bescherming van uw uitvinding in de landen die u wenst. Ook adviseren wij u graag over wat de meest succesvolle handelingsstrategie voor uw bedrijf kan zijn.

Nederlands patent

Een Nederlands patent biedt bescherming van de uitvinding binnen heel Nederland en wordt uitgegeven door het Octrooicentrum Nederland. In Nederland bestaat geen verleningsprocedure die nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding toetst; 18 maanden na indiening wordt automatisch octrooi verleend. Tot aan 12 maanden na indiening van de patentaanvraag in Nederland bestaat de mogelijkheid om de patentaanvraag ook in andere landen in te dienen. In feite verkrijgt u hiermee dus 12 maanden bedenktijd om een verdere strategie te ontwikkelen.

Europees patent

Een Europees patent wordt aangevraagd bij het Europees octrooibureau (EPO), daar getoetst en eventueel verleend. Nadat het octrooi is verleend is het aan u , of onder advies van DOGIO Patents, om te bepalen in welke specifieke Europese lidstaten landen het patent vervolgens gevalideerd wordt. Kosten worden gemaakt bij de validatie, en ook bij de uiteindelijke instandhouding, van het patent in elk land. Uiteindelijk is de uitvinding beschermd in die landen waarin het patent gevalideerd is. Ook hier geld dat, tot aan twaalf maanden na indiening van de patentaanvraag, de mogelijkheid bestaat om de patentaanvraag ook in andere landen in te dienen.

Het Europees patentsysteem staat op het punt te veranderen door de introductie van het unitaire patent. Waar het huidige systeem validatie van een patent vereist in individuele lidstaten, maakt het unitaire patentsysteem het mogelijk een patent in één keer in alle deelnemende lidstaten te valideren en in een centraal rechtssysteem te beheren. Deze mogelijkheid heeft voor- en nadelen op het gebied van kosten, efficiëntie en bescherming van het patent. Lees hier meer over de komst van het unitaire octrooi.

Internationale patentaanvraag

Een internationale aanvraag, vaak aangeduid met de term PCT-aanvraag, leidt niet tot een internationaal patent of een wereldwijd patent. Simpel gezegd, het is een gecentraliseerd systeem. Na indiening heeft de uitvinder 30 maanden de tijd om te besluiten in welke landen van het PCT-systeem bescherming van de uitvinding nodig is. Dit wordt gedaan door, in elk van die landen, de nationale fase in te gaan.

In het PCT-systeem, wordt een mening over de octrooieerbaarheid van de uitvinding aan de aanvrager gegeven. Dit, in combinatie met de 30 maanden die hierboven worden genoemd, geeft de uitvinder genoeg informatie om te bepalen of het nuttig is om de internationale octrooiaanvraag voort te zetten in de nationale fase. Voortzetting kan ondermeer in de vorm van een Amerikaanse, een Chinese, een Japanse, een Koreaanse, een Australische en/of een Europese octrooiaanvraag.

De keuze om een patent voor Nederland, Europa of een internationale aanvraag na te streven kan grote consequenties hebben voor het verdere verloop van een bedrijf en het gebruik van een patent. Neem voor meer informatie en advies op maat contact met ons op.