Patent aanvragen

Een patent biedt bescherming aan een goed idee. Is een product of proces nieuw, inventief en industrieel toepasbaar, dan zou u er een patent op kunnen aanvragen. Bij DOGIO Patents zijn we ervaren in het adviseren van ondernemers in alle stadia van productontwikkeling. Maken de producten die u ontwikkelt inbreuk op andere patenten? Wat is de stand van de techniek binnen de patent database? Kunt u het beste voor een Nederlands of Europees patent kiezen?

Tijdens alle stappen van idee tot patent is DOGIO Patents uw partner. Bij het patent opstellen, bij het patent aanvragen, het begeleiden van het verleningsproces en bij het vestigen van patentrechten buiten Nederland en Europa. In al deze stappen zijn wij transparant over tijd en kosten.

Maar ook als het patent is verleend kunt u bij DOGIO Patents terecht, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen en/of het overdragen van een licentieovereenkomst voor het in licentie geven van uw patentrecht of als u meent dat derden inbreuk maken op uw patent. Daarnaast kunt u bij ons laten onderzoeken of uw product inbreuk maakt op patentrechten van derden.

Lees meer over: