Over ons

DOGIO Patents is een octrooibureau dat graag dicht bij uitvinders staat om de uitvinder van het beste op maat gemaakte advies te voorzien. Wij vinden het leuk om als een van de eersten betrokken te zijn bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. Als octrooibureau doen wij veel meer dan het schrijven van een octrooiaanvraag. Het gaat immers meestal niet om het octrooi zelf, maar juist om wat hiermee bereikt kan worden.

In een samenleving die steeds sneller verandert en zich steeds sneller ontwikkelt wordt een patent vaak gezien als een kostbare beperking, in plaats van een middel om ontwikkeling en innovatie te verspreiden, te financieren en te stimuleren. DOGIO Patents heeft zich ten doel gesteld om dit misverstand uit de weg te helpen en aan te tonen dat het patentsysteem juist een manier is om ontwikkeling en innovatie te stimuleren.

Wij geloven in een actieve houding. We zoeken uitvinders op om met hen het gesprek aan te gaan. We bezoeken beurzen, bedrijven en specialisten uit allerlei vakgebieden om de stand van de techniek op de voet te volgen. De innovatie die we constant bij onze klanten zien, ambiëren wij ook binnen ons kantoor. In zes jaar zijn we van één werknemer uitgegroeid tot een internationaal team met specialisaties die uiteenlopen van moleculaire biologie, tot werktuigbouwkunde tot online ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Als jong bedrijf weten wij precies hoe uitdagend, maar vooral ook hoe leuk het kan zijn om van een idee een succesvolle onderneming te maken. DOGIO Patents helpt graag start-ups bij het creëren van een stevige positie binnen de markt en het bij het realiseren van hun ambities. Ook meer gevestigde bedrijven helpen wij graag om opnieuw te ontdekken hoe patenten juist innovatie aanjagen, niet beperken.

DOGIO Patents is op 26 januari 2012 opgericht door Wouter Kempes. Hij begon als zelfstandig octrooigemachtigde, maar inmiddels is DOGIO Patents uitgegroeid tot een bedrijf met verschillende octrooigemachtigden en octrooigemachtigden in opleiding. Onze octrooigemachtigden komen het liefst persoonlijk naar de uitvinders toe. Omdat wij het leuk vinden innovatie en ontwikkeling te bekijken waar het ontstaan is. Daar wordt advies ook beter van; binnen een bedrijf zien wij zoveel meer dan bij een bezoek op ons kantoor. Deze filosofie komt terug in onze naam: DOGIO staat voor De OctrooiGemachtigden bij Innovatie en Ontwikkeling.

Strategie
De strategie van DOGIO is geënt op leven in het moment. Dit zorgt ervoor dat vraag- en aanbod op elkaar aangepast zijn en kunnen blijven. DOGIO streeft naar voortdurende productontwikkeling, waarmee wij onszelf onderscheiden van vergelijkbare octrooibureaus.

Missie
DOGIO is De Octrooi Gemachtigde bij Innovatie en Ontwikkeling, onderscheidend in het maken van de verbinding tussen mens en techniek door de juiste taal te spreken.

Visie
Groots worden door innovatieve technologie!