Onderhoud van een patent

Nadat een patent is verleend is het belangrijk een aantal zaken goed in de gaten te houden. DOGIO Patents begeleidt en adviseert u als rechthebbende van het patent na afloop van de verlening van het patent op de volgende gebieden:

Inbreuk op uw patentrecht
DOGIO Patents begeleidt en adviseert u desgewenst indien u denkt dat door een derde inbreuk wordt gemaakt op uw patentrechten. Op welke manier kunt u dit voorkomen en welke stappen moet u daarvoor zetten?

Inbreuk op een patentrecht van een derde
Indien u wordt beschuldigd van inbreuk op patentrechten van een derde kunnen wij u adviseren en begeleiden. Samenwerking met onze octrooigemachtigden kan onnodige rechtszaken voorkomen en tijd en zorgen uit handen nemen.

Om te voorkomen dat u inbreuk maakt op het patent van een derde kan het nuttig zijn om een inbreukanalyse uit te laten voeren. Kijk hier voor meer informatie over inbreukanalyses en welke rol DOGIO Patents daarin voor u kan spelen.

Overdracht

Wilt u het recht om uw uitvinding toe te passen doorverkopen aan een andere partij? DOGIO Patents verzorgt voor u de papieren die nodig zijn voor de overdracht van uw patentrechten aan een derde en bij het inschrijven van de overdracht in het octrooiregister.

Licentie
Om innovatie sneller te verspreiden of om deel van uw eigen productie uit te besteden, kunt u een licentierecht aan derden uitgeven. DOGIO Patents verzorgt de papieren betreffende de overeenkomst tussen u en degene aan wie u een licentie geeft om aan die derde het gebruik van uw uitvinding tegen in de overeenkomst opgenomen voorwaarden te gunnen.