Met een nieuw product naar de beurs? Advies over wat u wel of beter niet kunt laten zien.

Beurzen zijn bij uitstek een goede plek voor het presenteren van nieuwe producten en het leggen van nuttige contacten. Producenten en ontwikkelaars willen natuurlijk graag hun nieuwste ideeën aan de markt laten zien. Maar dit kan ook de bescherming van een product in gevaar brengen. Wat kan u wel en wat kunt u beter niet laten zien?

Is een product of proces nieuw, inventief en industrieel toepasbaar, dan zou u er een patent op aan kunnen vragen. Met een patent wordt een product of werkwijze beschermd en kunnen andere dit idee niet zomaar commercieel toe passen. De voordelen van een patent zijn onder andere dat u waarde toevoegt aan een product, het product in licentie kan aanbieden, maar ook een bank of financier zal positieve waarde hechten aan een patent. Aan het verkrijgen van een patent zijn echter wel de nodige voorwaarden verbonden. Een daarvan is de eis van nieuwheid.

De eis van nieuwheid houdt in dat het product niet op de markt gebracht of in het openbaar getoond mag zijn voordat patent is aangevraagd. Een presentatie van het nieuwe product op een beurs of een publicatie op een website neemt de nieuwheid weg van een eventueel later in te dienen patentclaim. Zelfs als dit door de uitvinder zelf wordt gedaan. Wees daarom voorzichtig met het te vroeg laten zien van innovaties.

Bij DOGIO Patents zijn wij ervaren in het adviseren van ondernemers in alle stadia van productontwikkeling. Maken de producten die u ontwikkelt inbreuk op andere octrooien; wat is de stand van de techniek; is het product dat u wilt laten zien op een beurs te octrooieren en natuurlijk het schrijven en indienen van de octrooiaanvraag.

Staat u binnenkort op een beurs en twijfelt u of u een idee wel of niet kunt laten zien? Neem dan zeker even contact met ons op. Bij DOGIO Patents zijn wij ervaren in het begeleiden en adviseren van ondernemers bij de aanvraag van hun (Europese) octrooien. Wij vertellen u graag meer over wat de stappen zijn en waar u op moet letten.