Stand van de techniek

Het kan soms lastig in te schatten zijn of een uitvinding aan alle eisen voor patenteerbaarheid voldoet. Vooral de vraag of een uitvinding uniek is, is vaak lastig te beantwoorden. Om een weloverwogen beslissing te nemen voor een aanvraag van een patent, kan een literatuuronderzoek naar de stand van de techniek behulpzaam zijn.

Een literatuuronderzoek is een onderzoek in de literatuur naar het onderwerp van uw uitvinding. Het onderzoek levert een advies op met betrekking tot patenteerbaarheid van uw uitvinding in het licht van de gevonden literatuur. Mocht het zo zijn dat uw uitvinding inderdaad inbreuk maakt op een bestaand patent, dan is bij u direct duidelijk welk aspect van uw uitvinding al is vastgelegd. DOGIO Patents kan u advies geven over het eventuele aanpassen van uw uitvinding om inbreuk te voorkomen. Als alternatief is het ook mogelijk om bij de patenthouder licentie aan te vragen om deze uitvinding zelf te mogen toepassen. Ook hier kan DOGIO Patents u bij begeleiden door middel van advies en het opstellen van de nodige papieren.

Werkzaamheden voor zowel het onderzoek als de rapportage worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een octrooigemachtigde. De met het literatuuronderzoek en het advies samenhangende kosten worden op uurbasis in rekening gebracht.