Landscaping

Landscaping en Patentportfolio

Onderzoek naar de stand van de techniek en concurrentieanalyse houdt Research en Development scherp, waarbij de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en van de concurrentie op de voet gevolgd worden. Ook schept onderzoek naar de stand van de techniek duidelijkheid over de nieuwheid en inventiviteit van een ontwikkeling die een bedrijf zelf doet en verschaft daarmee informatie over de mogelijkheid om zo’n ontwikkeling te patenteren.

Landscaping betekent simpelweg het onderzoeken en in kaart brengen van de patenten van de concurrentie om te bepalen of die patenten eigen producten en productontwikkeling belemmeren. Tegelijkertijd geeft het een indicatie van de mogelijkheden en patentrechten die nog open liggen binnen het vakgebied. Dergelijke informatie kan essentieel zijn voor de bepaling van de ontwikkelingsstrategie van een bedrijf.

Met een dergelijk onderzoek wordt een patentportfolio, ook wel octrooiportefeuille genaamd, van de concurrentie in kaart gebracht. Indirect geeft dit invulling en richting aan het patentportfolio van een bedrijf zelf. DOGIO Patents is gespecialiseerd in het uitvoeren en inzichtelijk maken van dergelijk onderzoek.

Een onderzoek kan eenmalig worden gedaan, maar in de praktijk zal het vaak nodig blijken om dit periodiek te doen om op de hoogte te blijven van wat er binnen een vakgebied speelt. Bekijk daarom ook eens onze Innovation monitor.

Voor sommige grotere bedrijven kan het zelfs nodig zijn om een Research & Development afdeling op te zetten. In de beginfase hiervan kan gebruik gemaakt worden van ondersteuning door een octrooigemachtigde die deze medewerkers begeleidt en opleidt in het vakgebied van octrooien. Bij grotere R&D-bedrijven kan hulp nodig zijn bij het opzetten van een octrooiafdeling of een IP-afdeling. De IP-afdeling vormt voor innovatieve bedrijven vaak een basis voor het voortbestaan van een bedrijf, bijvoorbeeld door in de gaten te houden welke patentrechten verkregen zijn door de concurrentie. DOGIO Patents kan u die octrooigemachtigden en die kennis leveren.

Meer weten? Neem contact met ons op.