Inbreukanalyse

Analyse naar inbreuk van eigen patent en die van derden

Wordt u beticht van het maken van inbreuk op het patent van een derde? Onze octrooigemachtigden kunnen adviseren of er inderdaad kans is dat uw product of proces inbreuk maakt op een claim uit het patent. Inbreuk op het patent van een ander kan hoge kosten en soms ook een rechtszaak met zich meebrengen. Kosten die een patenthouder is misgelopen door eventuele inbreuk van uw kant kunnen ook met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. DOGIO Patents denkt graag met uw mee om onnodige risico’s te voorkomen.

Andersom kan het voorkomen dat u een product in de markt bent tegengekomen waarin alle kenmerken aanwezig zijn waarvoor u een patent heeft. Ook dan kan DOGIO Patents u adviseren of er inderdaad kans is dat dat product inbreuk maakt op een claim uit uw patent. Wij doen dit doormiddel van een inbreukanalyse. Ook kunnen wij u adviseren aangaande te nemen vervolgstappen.

Vrijgave advies

Specifiek kunnen wij u een vrijgave advies bieden. Als u zelf een product op de markt wilt brengen en als u zich afvraagt of een derde een patentclaim heeft met kenmerken die in uw product aanwezig zijn, staan onze octrooigemachtigden voor u klaar om middels een vrijgaveonderzoek te onderzoeken of daar een kans op is. DOGIO Patents onderzoekt nauwkeurig zowel het bestaande patent als uw uitvinding. Onze bevindingen worden gerapporteerd in een vrijgave advies waarin de kans op inbreuk op de patentclaim van een derde beschouwd worden.

Weet u niet zeker of een inbreukanalyse of vrijgave advies noodzakelijk is voor uw specifieke situatie? Neem vooral contact met ons op zodat wij u hierover persoonlijk kunnen adviseren.