Het grote verschil tussen Nederlandse en Duitse fabrikanten.

Begin oktober was in Utrecht de jaarlijkse beurs World of Technology and Science. Het ontmoetingspunt voor ondernemers op het gebied van techniek, chemie en wetenschap. Als octrooibureau ben je natuurlijk geïnteresseerd hoe de deelnemers aan zo’n beurs omgaan met hun intellectueel eigendom. We hebben zowel voor als tijdens de beurs met diverse standhouders gesproken hoe zij hier tegen aankijken. Een kort verslag van onze bevindingen.

In een eerste telefonisch contact, voor de beurs, met standhouders hebben we hen gevraagd of ze op de beurs innovatieve technieken zouden laten zien. Vanuit onze organisatie, een octrooibureau, is dat een logische vraag. Als je namelijk een uitvinding op een beurs laat zien is het daarna niet meer mogelijk om er een patent op aan te vragen. Uit deze gesprekken bleek dat voor veel ondernemers het vastleggen van intellectueel eigendom voorafgaand aan een beurs niet hun eerste prioriteit is.

Tijdens de beurs hebben we vele producenten gesproken. Wat daar opviel was het grote verschil in kennis over Intellectueel Eigendom tussen Nederlandse en buitenlandse fabrikanten. De verkopers van bijvoorbeeld Duitse producenten konden ons exact vertellen welke onderdelen van een pomp, machine of systeem geoctrooieerd waren. De verkopers van Nederlandse fabrikanten hielden het vaak bij opmerkingen als: “Och, dit is allemaal niet te octrooieren” of “Wij gebruiken alleen maar oude technologie”. Een over het algemeen wat onverschillige houding.

Duitse fabrikanten hebben meer octrooien

Er zitten wel degelijk risico’s aan deze onverschillige houding. Door je niet van te voren goed te verdiepen in de internationale stand van de techniek, loop je het risico dat je inbreuk maakt op een reeds verleend (Europees) octrooi. Zo’n geconstateerde inbreuk kan vervelende juridische en zelfs financiële gevolgen hebben. Sterker nog, een geconstateerde inbreuk kan door een buitenlandse concurrent als aanvalswapen gebruikt worden om de competitie een gevoelige klap toe te brengen. Een onderzoek naar de stand van de techniek door een octrooigemachtigde kan meer zekerheid geven over een mogelijke inbreuk.

Dogio Patents helpt ondernemers om een scherpe visie te ontwikkelen op het intellectuele eigendom. Dit doen we door (internationale) onderzoeken naar de stand van de techniek, schrijven van octrooiaanvragen en het begeleiden de indiening van octrooien bij het Nederlands of Europees Octrooicentrum. Neem contact met ons op voor een eerste vrijblijvende kennismaking. Dit kan via 035-3031 666 of via backoffice@dogiopatents.nl.