Google Patents

ZELF OPZOEK NAAR PATENTEN EN DE STAND VAN DE TECHNIEK

Deze maand lanceerde Google een nieuwe versie van Google Patents, een gratis te gebruiken zoekmachine voor het vinden van patenten en de stand van de techniek. Wat is nieuw en hoe kan deze machine effectief worden ingezet?

Google gebruikt voor zijn zoekmachine octrooiaanvragen die zijn ingediend bij onder andere de United States Patent Trade Office (USPTO) , European Patent Office (EPO) en World Intellectual Property Organization (WIPO). Amerikaanse octrooidocumenten gaan zo ver terug als 1790, voor EPO en WIPO is dit 1978. Op die manier ontstaat een overzicht van bestaande patenten en patentaanvragen. Binnen de machine kan direct gezocht worden op het octrooi(aanvraag)nummer, maar ook op uitvinder, classificatie en indieningsdatum.

google-patent-search

Wat is nieuw?

Google Patents bestaat al een tijdje, maar een aantal dingen zijn veranderd. Patenten en andere relevante documenten worden niet alleen in het Engels geschreven. Met dank aan Google Translate, kunnen Engelse zoektermen nu worden gebruikt om naar patenten in alle talen te zoeken, wat de kans dat je iets mist nog kleiner maakt.

Bovendien biedt Google Patents niet alleen de mogelijkheid om naar bestaande patenten te zoeken, maar ook naar de niet-geoctrooieerde stand van de techniek. Hiervoor gebruikt het Google Scholar. Nieuw is de mogelijkheid om dezelfde classificatiecodes te gebruiken zoals die ook bij patenten worden gebruikt (Cooperative Patent Classification). Zo wordt het veel makkelijker om binnen een patentcontext op zoek te gaan naar relevante stand van de techniek.

Waarom is de stand van de techniek belangrijk?

Traditionele onderzoeken focussen voornamelijk op bestaande octrooien, maar de stand van de techniek is minstens net zo belangrijk. Hieruit kan blijken of in andere bronnen, zoals wetenschappelijk artikelen of boeken, over een uitvinding wordt gesproken. Met deze informatie voorkom je dat jouw octrooiaanvraag wordt afgewezen, of later nietig wordt verklaard, omdat het niet nieuw of innovatief blijkt te zijn. Google noemt zelf het beroemde voorbeeld van de online “winkelwagen”, nadat miljoenen waren betaald in schikkingen werd het octrooi nietig verklaard aan de hand van twee boeken die tijdens het verlenen van het octrooi niet waren gevonden.

Een goede patent search, zoals een zoektocht naar de stand van de techniek heet, kan dus veel problemen voorkomen. Tegelijkertijd kan het ook vooraf inzicht geven in de mogelijkheden die er nog zijn op het gebied van verdere ontwikkelingen. Is een product te patenteren? Waar is nog ruimte voor innovatie? Wat doet de concurrentie? Op die manier kan de stand van de techniek een belangrijk onderdeel zijn van de Research & Development strategie van een bedrijf.

Conclusie

Zoekmachines zoals Google Patents zijn een heel waardevol, gratis, startpunt om met deze zaken aan de slag te gaan. Geld kan bespaard worden door een octrooigemachtigde al een aantal relevante documenten toe te rijken om mee aan de slag te gaan. Voor jezelf kan je ook een idee krijgen van de positie van je uitvinding en een overzicht van waarmee de concurrentie aan de slag is.

De gevonden resultaten zullen echter nooit volledig zijn. Het is op dit moment bijvoorbeeld onbekend welk algoritme door Google wordt gebruikt, en of het zoekt in de volledige tekst, titel of het abstract van sommige document. Hoogst waarschijnlijk zal Google zijn patentmachine blijven verbeteren, maar voor nu is het slechts een startpunt van of aanvulling op een professionele search. Voor hulp bij een meer gedetailleerde search of advies over hoe deze informatie een bedrijf naar een volgend niveau kan tillen, kan er altijd contact met ons worden opgenomen. Wij hebben een ervaren team dat specifieke searches kan uitvoeren en kan helpen bij het interpreteren van de resultaten.

Voor meer informatie kan je hier verder lezen over de voordelen van onderzoek naar de stand van de techniek.