Een octrooi of patent aanvragen is pas het begin

Een uitvinding moet zo goed mogelijk worden beschermd en een octrooi of patent aanvragen helpt hierbij. Echter gaat het meestal niet om de uitvinding zelf, maar juist om wat hiermee bereikt kan worden. Daarom zijn vragen over in welk land de uitvinding te beschermen en wanneer iets op de markt te brengen minstens net zo belangrijk. Een succesvolle patentstrategie vertaalt zich in het succes van uw product en kan veel kosten en zorgen besparen. Een octrooigemachtigde is er daarom niet alleen om patent of octrooi aanvragen te schrijven, maar is ook gespecialiseerd in het opzetten van een persoonlijke patentstrategie en in het effectief inzetten van een patent om uw doelstellingen te bereiken.

Kost gaat voor de baat uit
Het inzetten van een octrooigemachtigde wordt vaak als een dure stap gezien. Dat terwijl het gebruik maken van gespecialiseerd advies en het slim inzetten van het patentsysteem juist kosten kan besparen en het voordeel van het patent kan vergroten. Neem bijvoorbeeld de keuze van waar ter wereld een patent wordt aangevraagd. Hoe groter het beschermingsgebied, hoe hoger de kosten, maar tegelijkertijd wilt u ook voorkomen dat u uzelf bij voorbaat al beperkt in het gebruik van uw patent. Het komt echter vaak voor dat een uitvinding is ontwikkeld, en het daarom belangrijk is dat die tijdig beschermd wordt, maar een bedrijf eigenlijk nog onderzoeken hoe en waar dit product op de markt gebracht gaat worden. Er zijn vele manieren om dit soort vraagstukken op een strategische en kostenbesparende wijze te benaderen.
Een patent kan bijvoorbeeld in eerste instantie alleen in Nederland worden aangevraagd. Uw uitvinding is hiermee beschermd, maar zonder dat u hier direct een kapitaal aan hoeft uit te geven. Na het indienden van de aanvraag heeft u nog 12 maanden de tijd om ook bescherming in andere landen aan te vragen. U heeft op deze manier dus nog 12 extra maanden om de markt te onderzoeken en uw strategie nog verder door te ontwikkelen.

Geld verdienen aan een patent
octrooi of patent aanvragenIets bedenken wat nog niemand anders heeft bedacht en wat in een behoefte voorziet is natuurlijk fantastisch. De volgende vraag is uiteraard echter hoe u deze uitvinding het slimst kan inzetten. Patentexperts kunnen helpen bij het voorkomen dat derden inbreuk maken op uw patent. Tegelijkertijd kunnen zij ook een rol spelen bij juist het doorverkopen of ter licentie aanbieden van patentrechten. Denk hierbij aan het helpen vinden van partijen om mee samen te werken en het op de juiste manier vastleggen van bijvoorbeeld de licentieovereenkomsten.

Kortom, de rol van een octrooigemachtigde gaat veel verder dan het schrijven van een aanvraag. Bij het optimaal inzetten van een patent komt een persoonlijke strategie en gespecialiseerd advies kijken. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met DOGIO Patents. Wij denken graag met u mee over hoe u een patent zo effectief mogelijk kan inzetten om uw persoonlijke doelstellingen te bereiken.